Măsuri speciale de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

In Monitorul oficial nr. 1132/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.

Potrivit acestei ordonante terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autoritățile publice locale din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, se pot înstrăina în condițiile speciale prevăzute de aceasta ordonanță de urgență.

Cererile prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare și cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preempțiune, însoțite de documentele justificative, se soluționează cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, în această ordine, la preț și în condiții egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafață mai mare de 30 de hectare, respectiv direcțiile pentru agricultură județene, pentru terenurile cu o suprafață de până la 30 de hectare.

In cazul în care titularii dreptului de preemțiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei, intenția de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverința de liberă vânzare.

Încheierea contractelor de vânzare în formă autentică a terenurilor agricole se face în condițiile acestei ordonanțe de urgență, fără a fi necesarăîndeplinirea altor condiții, notarul public solicitând următoarele acte, după caz:

a) avizele finale emise de structura centrală sau structurile teritoriale;
b) adeverința de liberă vânzare, emisă de autoritatea publică locală din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul;
c) alte avize.

Aceste prevederi se aplică până la data de 31 ianuarie 2021, iar avizele finale sau adeverințele sunt valabile de la data comunicării către vânzător până la 31 ianuarie 2021.

Măsuri speciale de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

Lasă un răspuns

Derulează în sus