Munca în domeniul pescuitului maritim

In Monitorul oficial nr. 1141/2020 a fost publicata Legea nr. 270/2020 privind munca în domeniul pescuitului maritim.

Aceasta lege reglementează munca în domeniul pescuitului maritim si are ca scop instituirea de măsuri pentru asigurarea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă și protejarea sănătății și securității pescarilor din sectorul pescuitului maritim.

De asemenea, aceasta lege stabilește responsabilitățile proprietarilor navelor de pescuit, ale comandanților și ale pescarilor, precum și cerințele minime privind condițiile de angajare și muncă pentru pescarii care se află la bordul navelor de pescuit care arborează pavilion român sau care sunt înregistrate sub deplina jurisdicție a statului român.

Prevederile acestei legi se completeaza cu dispozițiile incidente în materie, prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, si alte acte normative enumerate în anexa nr. 4 a acesteia.

Munca în domeniul pescuitului maritim

Lasă un răspuns

Derulează în sus