Investigațiile paraclinice se vor putea efectua indiferent de casa de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care a eliberat biletul de trimitere

In Monitorul oficial nr. 1140/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 1007/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Astfel, incepând cu data de 1 decembrie 2020, furnizorul efectuează investigații paraclinice pe baza biletului de trimitere, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care l-a eliberat.

Investigațiile paraclinice se vor putea efectua indiferent de casa de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care a eliberat biletul de trimitere

Lasă un răspuns

Derulează în sus