Modificarea conditiilor de acordare a unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor

In Monitorul oficial nr. 1166/2020 a fost publicata Legea nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit acestei noi modificari, de prevederile OUG nr. 147/2020 poate beneficia doar parintele a carui loc de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Totodata, pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din rețeaua de transport feroviar, din unitățile care asigură transportul în comun și serviciul de salubrizare a localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, din unitățile de comerț alimentar, servicii financiare, distribuție de carburanți, producție și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, precum și personalul din unitățile farmaceutice, zilele libere se acorda numai cu acordul angajatorului.

In plus, in situația în care unul dintre părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile: sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, penitenciarelor și unitățile sanitare publice, acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare pentru care ar fi beneficiat de zile libere, cu condiția ca celălalt părinte sa nu beneficieze, la rândul său, de zile libere.

În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile: sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, penitenciarelor și unitățile sanitare publice, doar unul dintre aceștia are dreptul la majorarea acordată, potrivit prezentului alineat, suplimentar drepturilor salariale cuvenite.

Modificarea conditiilor de acordare a unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor

Lasă un răspuns

Derulează în sus