Modificarea procedurii referitoare la mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

In Monitorul oficial nr. 1210/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3037/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

Potrivit art. 47 alin. (16) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, in cazul actelor administrative fiscale emise de către organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanță, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu avizul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Actele administrative fiscale emise de organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Potrivit acestui ordin, comunicarea către instituțiile de credit a deciziilor de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești, aferente popririlor înființate până la data intrării în vigoare a prevederilor ordinului nr. 1.665/2020, se realizează de către Punctul central prin preluarea informațiilor cuprinse în acestea de la Unitatea de Imprimare Rapidă și încărcarea în spațiul privat de pe portalul A.N.A.F., prin intermediul platformei e-Popriri.

Modificarea procedurii referitoare la mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

Lasă un răspuns

Derulează în sus