Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală

In Monitorul oficial nr. 1210/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4077/2020 pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală.

Acest ordin pune in aplicare art. 131 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit acestuia, rezultatul inspecției fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecție fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecție fiscală din punctul de vedere faptic și legal și consecințele lor fiscale.

Prin acest ordin se urmareste definirea acțiunilor ce trebuie efectuate pentru parcurgerea etapelor specifice pentru finalizarea unei inspecții fiscale.

În cadrul acestei proceduri se vor întocmi sau utiliza următoarele documente:

  • raportul de inspecție fiscală (parțială sau generală) încheiat cu respectarea modelului și conținutului aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.710/2015 privind modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală întocmit la persoane juridice și Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.772/2015 privind modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală întocmit la persoane fizice;
  • nota privind constatările în divergență;
  • înștiințare pentru discuția finală.

Această procedură presupune derularea a 4 etape:

  • analiza constatărilor fiscale împreună cu șeful de serviciu coordonator;
  • întocmirea raportului de inspecție fiscală și a dosarului acțiunii de inspecție fiscală;
  • avizarea raportului de inspecție fiscală de către șeful de serviciu coordonator;
  • aprobarea raportului de inspecție fiscală de către conducătorul activității de inspecție fiscală.
Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală

Lasă un răspuns

Derulează în sus