Modificarea procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”

In Monitorul oficial nr. 1315/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3679/2020 privind completarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.396/2020.

Potrivit acestui ordin pentru cererile de finanțare înregistrate în perioada 1-29 ianuarie 2021, anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare este anul 2019, ultimul an când au fost depuse și înregistrate situațiile financiare la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Modificarea procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”

Lasă un răspuns

Derulează în sus