Procedura de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

In Monitorul oficial nr. 1323/2020 a fost publicat Ordinul nr. 7323/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Procedura aprobată prin acest ordin se aplică pentru asigurarea accesului la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali a oricărei persoane fizice sau juridice, conform art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019.

Autoritățile care au competențe de supraveghere și control, organele judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali, vor urma o procedura de înregistrare online. Accesul la Registrul beneficiarilor reali este asigurat online, cu titlu gratuit, autorităților și organelor judiciare, precum și ONPCSB, în urma înregistrării online în portalul de servicii al ONRC.

Dacă entitățile raportoare prevăzute de Legea nr. 129/2019, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali, vor urma o procedura de înregistrare online. Accesul la serviciul on-line de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali se face pe baza unui document care atestă încadrarea în categoria entităților raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, semnat cu semnătură electronică calificată, de către reprezentantul legal. Prin cererea de acces, entitatea raportoare își asumă faptul că accesează Registrul în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei. Accesul la serviciul on-line de furnizare informații din Registrul beneficiarilor reali se face pe baza unui document care atestă încadrarea în categoria entităților raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, semnat cu semnătură electronică calificată, de către reprezentantul legal. Prin cererea de acces, entitatea raportoare își asumă faptul că accesează Registrul în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei.

Pentru accesul altor persoane fizice si juridice se vor aplica urmatoarele tarife:

- cerere furnizare informații privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice (situația la zi): 20 lei
- cerere eliberare raport istoric privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice/privind calitatea de beneficiar real a unei persoane fizice: 100 lei

Pentru a facilita accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va emite un ghid de utilizare a serviciului online de furnizare de informații, aprobat prin decizia directorului general, care se afișează pe pagina de internet a instituției.

Procedura de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

Lasă un răspuns

Derulează în sus