Modificari la regimul comercializării produselor și serviciilor de piață

In Monitorul oficial nr. 1193/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Potrivit acestei ordontate, vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date. Astfel dispare obligatia ca produsele propuse pentru soldare să fie ca achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare.

Aceasta ordonanta abroga urmatoarele practici comerciale:

  • stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spațiile de vânzare și depozitele structurii de vânzare, precum și, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, și nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare;
  • documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile;
  • comercianții au obligația să notifice la primăria în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor.

Atentie! Perioadele de soldări se stabilesc de comerciant între următoarele limite:

a) perioada 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă – iarnă;
b) perioada 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară – vară.

Modificari la regimul comercializării produselor și serviciilor de piață

Lasă un răspuns

Derulează în sus