Zi: 20 ianuarie 2021

Formularele 100-Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat si 710-Declarație rectificativă se modifica

In Monitorul oficial nr. 57/2021 a fost publicat Ordinul nr. 51/2021 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Declaratia 100 privind obligațiile de plată la bugetul de […]

Modelul și conținutul formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” si ale legitimației de control destinate utilizării în activitatea de control a agenților constatatori din cadrul ONPCSB

In Monitorul oficial nr. 57/2021 a fost publicat Ordinul nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora, destinate utilizării în activitatea de control a agenților constatatori din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a […]

Derulează în sus