Formularele 100-Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat si 710-Declarație rectificativă se modifica

In Monitorul oficial nr. 57/2021 a fost publicat Ordinul nr. 51/2021 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Declaratia 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat a fost modificata pentru introducerea urmatoarelor informatii:

  • sponsorizărilor și burselor acordate – la acest rand se va înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. De asemenea, la acest rând se cuprind, dacă este cazul, și bursele acordate elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea cumulată a sponsorizărilor și a burselor nu trebuie să depășească nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
  • costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale – la acest rand se va înscrie suma reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Formularele 100-Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat si 710-Declarație rectificativă se modifica

Lasă un răspuns

Derulează în sus