Lună: februarie 2021

Modelul Declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate valabil in anul 2021

In Monitorul oficial nr. 174/2021 a fost publicat Ordinul nr. 203/207/188/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Declarația 112 este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. […]

Modificari fiscal-bugetare: Ordonanța de urgență nr. 8/2021

In Monitorul oficial nr. 168/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a intrat in vigoare de la 18 februarie 2021. Prin aceasta ordonanta se introduc urmatoarele masuri: Începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonante, nu se acordă, […]

Stabilirea modelelor de convenții privind transportul persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 158/2021 a fost publicat Ordinul nr. 104/140/2021 pentru stabilirea modelelor de convenții privind transportul persoanelor cu handicap. Acest ordin pune in aplicare art. 24 alin. (1) – (6) din Legea nr. 448/2006 potrivit caruia persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în […]

Modelul legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

In Monitorul oficial nr. 151/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 18/2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora. Aceasta hotarare pune in aplicare art. 206 din Codului administrativ, potrivit caruia: după depunerea jurământului de primar, respectiv de președintele consiliului județean, acestora li se înmânează legitimația, semnată de […]

Normele metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor

In Monitorul oficial nr. 142/2021 a fost publicat Ordinul nr. 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun […]

Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021

In Monitorul oficial nr. 140/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel, incepând cu data de 12 februarie 2021 se prelungește cu […]

Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți aferent anului 2021

In Monitorul oficial nr. 124/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 2/2021 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021. Programul se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali inactivi și consultanți fiscali asistenți. Pregătirea profesională continuă este un drept al membrilor Camerei Consultanților Fiscali, asigurată în mod gratuit […]

Cuantumul taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2021

In Monitorul oficial nr. 124/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 1/2021 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2021. În anul 2021, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei […]

Masuri fiscale introduse de OUG. nr. 226/2020 in 31 decembrie 2020

In Monitorul oficial nr. 1332/2020 a fost publicata OUG. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Dintre masurile introduse in ultima zi a anului precedent amintim: voucherele de vacanță aferente anului 2021 se emit doar pe suport electronic. Prin derogare de la prevederile alin. […]

Derulează în sus