SUMAL 2.0

In Monitorul oficial nr. 97/2021 a fost publicat Ordinul nr. 118/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020.

SUMAL 2.0 este un sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și pus la dispoziția profesioniștilor prevăzuți la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările ulterioare.

Principalele obiective ale SUMAL 2.0 sunt:

a) controlul provenienței materialelor lemnoase și asigurarea trasabilității acestora;
b) creșterea eficienței controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracționalității în domeniul forestier;
c) obținerea de informații statistice la nivel național privind volumul de lemn exploatat și al materialelor lemnoase rezultate;
d) practica unitară în evidența gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziția profesioniștilor a unei aplicații informatice gratuite.

Categoriile de utilizatori SUMAL 2.0 sunt următoarele:

a) personalul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură responsabil cu funcționarea și administrarea sistemului SUMAL 2.0 – Serviciul SUMAL;
b) personalul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură responsabil cu gestionarea informațiilor înregistrate în sistemul SUMAL 2.0 de către unitățile specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;
c) personalul cu atribuții de control în domeniul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
d) personalul cu atribuții de control în domeniul silvic din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare gărzi forestiere;
e) ofițerii, agenții și subofițerii special abilitați din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române și Poliției de Frontieră;
f) angajați ai structurilor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, în baza unei solicitări;
g) angajați ai unităților specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;
h) personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și al unităților teritoriale – direcțiile silvice, aflate în structura acestora, precum și din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”;
i) personalul silvic angajat în cadrul ocoalelor silvice de stat și de regim și în cadrul bazelor experimentale;
j) angajați ai operatorilor economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează și expediază materiale lemnoase, cu excepția consumului propriu;
k) angajați ai operatorilor economici specializați în transportul de materiale lemnoase, care dobândesc calitatea de transportatori profesioniști; persoane fizice care dobândesc calitatea de transportatori profesioniști;
l) angajați ai administrației piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri și altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele rămase necomercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație;
m) angajați ai operatorilor economici care utilizează materialele lemnoase pentru construcții în volum mai mare de 20 mc/an;
n) angajați ai autorităților vamale unde se efectuează vămuirea materialelor lemnoase, special abilitați de către Direcția Generală a Vămilor.

SUMAL 2.0

Lasă un răspuns

Derulează în sus