Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți aferent anului 2021

In Monitorul oficial nr. 124/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 2/2021 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021.

Programul se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali inactivi și consultanți fiscali asistenți.

Pregătirea profesională continuă este un drept al membrilor Camerei Consultanților Fiscali, asigurată în mod gratuit pentru aceștia din bugetul Camerei Consultanților Fiscali. Aceasta are drept scop actualizarea permanentă a cunoștințelor și formarea eficientă a specialiștilor în fiscalitate pentru garantarea calității serviciilor prestate către clienți. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigență impusă prin Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2007 și astfel devine în același timp și o obligație a membrilor Camerei Consultanților Fiscali.

Programul se desfășoară în perioada 15 martie- 15 decembrie 2021, în principal, sub două forme:

  • cursuri de pregătire profesională în sistem online;
  • cursuri de pregătire profesională la sală.

Programul poate fi completat prin organizarea de forumuri, conferințe, seminare și workshopuri pe teme de fiscalitate internă și internațională.

Prin Program se stabilesc următoarele:

  • pentru consultanții fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți, un număr obligatoriu de 30 de ore de pregătire profesională;
  • pentru consultanții fiscali inactivi, un număr obligatoriu de 15 ore de pregătire profesională.
Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți aferent anului 2021

Lasă un răspuns

Derulează în sus