Normele metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor

In Monitorul oficial nr. 142/2021 a fost publicat Ordinul nr. 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Personalul îndreptățit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate beneficia de o singură majorare, indiferent de numărul de copii înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară.

Majorarea nu se acordă:

a) în cazul în care celălalt părinte beneficiază de zile libere în condițiile ordonanței de urgență și/sau desfășoară activități prin telemuncă sau muncă la domiciliu;
b) în cazul în care unul dintre părinți se află în una dintre situațiile menționate la art. 1 alin. (6) din ordonanța de urgență;
c) în cazul vacanțelor acordate pe timpul anului școlar, potrivit legii;
d) în perioada în care persoana îndreptățită a desfășurat muncă la domiciliu.

În vederea acordării majorării salariale, personalul îndreptățit se nominalizează prin ordin/dispoziție de personal întocmit(ă) potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.

Personalul nominalizat în actul administrativ înaintează până cel târziu la data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre aprobare, șefului (comandantului) unității în care este încadrat cererea de acordare a majorării salariale, însoțită de următoarele documente:

a) actul de identitate al solicitantului, în copie;
b) certificatul/certificatele de naștere al/ale copilului/copiilor, în copie;
c) după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, în copie;
d) declarație pe propria răspundere a solicitantului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin;
e) declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) angajamentul solicitantului de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit.

Normele metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor

Lasă un răspuns

Derulează în sus