Lună: aprilie 2021

Declarația 711 de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie

In Monitorul oficial nr. 429/2021 a fost publicat Ordinul nr. 653/2021 pentru aprobarea modelului și a modalității de depunere și gestionare a formularului 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”. Declarația de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020-martie 2021, cheltuieli cu […]

Valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021

In Monitorul oficial nr. 428/2021 a fost publicat Ordinul nr. 449/257/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021. Pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, […]

Valoarea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021

In Monitorul oficial nr. 428/2021 a fost publicat Ordinul nr. 450/258/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021. Pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare […]

Procedura referitoare la scăderea din impozitul pe salarii, din TVA sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat

In Monitorul oficial nr. 423/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale, care instituie procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc […]

Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

In Monitorul oficial nr. 411/2021 a fost publicat Ordinul nr. 79/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Ordinul nr. 499/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

In Monitorul oficial nr. 410/2021 a fost publicat Ordinul nr. 499/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit acestui ordin, formularele certificatelor de rezidență fiscală pentru persoanele juridice și fizice rezidente în […]

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing

In Monitorul oficial nr. 401/2021 a fost publicata Legea nr. 83/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. Potrivit acestei modificari, dispozițiile de la articolul 8 din O.G. nr. 51/1997 nu se aplică în situația în care locatarul/utilizatorul este consumator. Potrivit acestui articol 8, contractele de […]

Modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 384/2021 a fost publicata Legea nr. 81/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Hotărârea nr. 422/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA

In Monitorul oficial nr. 380/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 422/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020.

Normele metodologice de aplicare a Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

In Monitorul oficial nr. 379/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 423/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia. Aceste norme metodologice reglementează: a) plafonul anual al garanțiilor […]

Derulează în sus