Conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului si metodologia de transmitere a acestora

In Monitorul oficial nr. 271/2021 a fost publicat Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora.

Acest ordin aprobă:

a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancare;
b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare;
c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare;
d) forma și conținutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro;
e) metodologia de transmitere a rapoartelor menționate mai sus.

Prezentele dispoziții stabilesc modalitatea de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din lege și se aplică entităților raportoare bancare și nonbancare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Transmiterea rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din lege se face numai în format electronic, în forma și conținutul prevăzute de ordin, prin intermediul sistemului de raportare on-line pus la dispoziție de către ONPCSB (sistem), astfel:

a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine – prin portalul web accesibil la adresa de internet https://raportare.onpcsb.ro;

b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine – prin portalul http://sestdi.onpcsb.ro accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României.

Accesul entităților raportoare la sistemul de raportare on-line al ONPCSB se obține în urma înregistrării acestora în sistem.

Înregistrarea se face o singură dată și presupune completarea, în interfața sistemului, a unui formular cu informații de identificare și administrative ale entității raportoare.

Pentru entitățile raportoare persoane juridice este obligatorie selectarea dintr-o listă predefinită a categoriei (prevăzute la art. 5 din lege) în care se încadrează activitatea principală pe care o desfășoară. Alegerea corectă a categoriei în care se încadrează persoana juridică este exclusiv responsabilitatea acesteia.

Dacă entitatea raportoare este deja înregistrată în sistem la momentul intrării în vigoare a ordinului, nu mai este necesară efectuarea unui demers în acest sens.

Accesul propriu-zis în sistem se face pe baza unui nume de utilizator și a unei parole. Numele de utilizator este ales de către entitatea raportoare la înregistrarea în sistem, iar parola este transmisă entității raportoare de către ONPCSB, după primirea cererii de înregistrare.

Rapoartele care nu respectă forma și conținutul prevăzute în prezentul ordin, transmise în format tipărit, prin poștă, prin fax, prin e-mailuri nesecurizate sau prin orice alt canal decât sistemul de raportare on-line pus la dispoziție de către ONPCSB, sunt returnate emitentului fără nicio explicație, considerându-se că nu a fost îndeplinită obligația de raportare.

Conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului si metodologia de transmitere a acestora

Lasă un răspuns

Derulează în sus