Fișa capacității de cazare

In Monitorul oficial nr. 270/2021 a fost publicat Ordinul nr. 398/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de gestionare a formularului „Fișa capacității de cazare”.

Potrivit art. 85 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, contribuabilii au obligația, pentru fiecare an fiscal, să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare, astfel încât să permită identificarea și controlul, de către organul fiscal competent, a informațiilor utilizate la completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice.

Formularul se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul unui an fiscal, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuințe proprietate personală, cuprins între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea. Formularul se completează și în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiași an fiscal.

Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuințe proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistice, potrivit legislației specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum 24 de ore și de maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață.

Contribuabilii au obligația, pentru fiecare an fiscal, să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare si câte o anexă pentru fiecare cameră închiriată în scop turistic.

Fișa capacității de cazare

Lasă un răspuns

Derulează în sus