Modificarea instrucțiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate

In Monitorul oficial nr. 285/2021 a fost publicat Ordinul nr. 421/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate.

Potrivit acestui ordin structurile de inspecție economico-financiară teritoriale transmit către Direcția generală de inspecție economico- financiară anual, până la data de 20 ianuarie a anului următor, precum și ori de câte ori sunt solicitate, date privind modul de realizare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecție economico-financiară și rezultatele acțiunilor de control efectuate, potrivit formatului transmis în acest sens.

Potrivit Hotărârea nr. 101/2012 inspecția economico-financiară se efectuează la următorii operatori economici:

a) regiile autonome, înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
b) companiile și societățile naționale, precum și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic;
c) societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține o participație majoritară;
d) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) dețin participații majoritare;
e) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcționează ca instituții publice;
f) alți operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea și justificarea utilizării sumelor acordate de la bugetul general consolidat sub forma subvențiilor, transferurilor, alocațiilor sau a altor sume asimilate acestora, pentru subvenționarea unor produse sau susținerea unor activități.

Sintagma „operator economic” nu include societăți financiar-bancare, societăți de asigurări și Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” – S.A.

Modificarea instrucțiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate

Lasă un răspuns

Derulează în sus