Modificarea reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul nr. 1.802/2014 si Ordinul nr. 2.844/2016

In Monitorul oficial nr. 285/2021 a fost publicat Ordinul nr. 410/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Modificari ale reglementarilor contabile aprobate prin la Ordinul nr. 1.802/2014

  1. În cazul în care societatea la care sunt deținute participațiile își reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii și acoperite din capitalul social, micșorarea numărului de acțiuni deținute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidențiază în contabilitatea entității care deține participațiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participației deținute.
  2. Pentru instalațiile de racordare la rețeaua electrică realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, tratamentul contabil de mai jos.

Operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia.

Dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct).

Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile din contul 8039 și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil cheltuielilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală, prevăzut la pct. 227 și 228 din Ordinul nr. 1.802/2014.

Modificari ale reglementarilor contabile aprobate prin la Ordinul nr. 2.844/2016

Pentru instalațiile de racordare la rețeaua electrică realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, tratamentul contabil de mai jos.

Operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia.

Dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct).

Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile din contul 8039 și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil cheltuielilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală.

Modificarea reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul nr. 1.802/2014 si Ordinul nr. 2.844/2016

Lasă un răspuns

Derulează în sus