Noul model al formularului 097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

In Monitorul oficial nr. 278/2021 a fost publicat Ordinul nr. 409/2021 pentru modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare.

Acest ordin modifica formularul 097 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare si formularul 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale.

conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau pentru încetarea aplicării acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 282 și de art. 324 alin. (12) și (14) din Codul fiscal.

În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097) ” nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menționate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.

Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:

a) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare – persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs;
b) pentru intrarea, prin opțiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA;
c) pentru ieșirea din sistem, prin depășirea plafonului prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care depășesc plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal;
d) pentru ieșirea din sistem, prin opțiune, între data de 1 și 20 a oricărei luni – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care nu depășesc în cursul unui an plafonul prevăzut la art. 282 din Codul fiscal, dar care renunță la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației de la lit. c).

Formularul 097 se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

  • un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;
  • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Noul model al formularului 097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Lasă un răspuns

Derulează în sus