Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 319/2021 a fost publicat Ordinul nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Lunar, Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfuncționalități privind fișierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic.

Conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31.03.2021, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
b) până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Astfel operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de rețele de comunicații electronice au obligația trecerii aparatelor din regimul de funcționare cu profil 0 la regimul de funcționare cu profil 1.

În vederea verificării realizării conectării la distanță a aparatului de marcat electronic fiscal, după trecerea acestuia din regimul de funcționare cu profil 0 la regimul de funcționare cu profil 1, tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate care a efectuat operațiunea are obligația de a transmite către sistemul informatic un raport fiscal „Z” de închidere zilnică. Dacă raportul a fost transmis cu succes, tehnicianul de service atașează raportul fiscal „Z” de închidere zilnică la cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal. Acesta reprezintă pentru operatorul economic dovada realizării conectării la distanță a aparatului de marcat electronic fiscal.

Prin excepție, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Ordinul nr. 435/2021, cu respectarea următoarelor termene:

a) operatorii economici prevăzuți la lit. a) de mai sus, până la data de 30.06.2021;
b) operatorii economici prevăzuți la lit. b) de mai sus, până la data de 30.11.2021;
c) operatorii economici prevăzuți la lit. c) de mai sus, în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Aparatele de marcat electronice fiscale care funcționează în profilul 0 sunt aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice.

Pentru aparatele care funcționează în profilul 0, operatorii economici care au calitatea de utilizatori au obligația transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin exportul pe un mediu de stocare extern într-unul sau mai multe fișiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conțin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secțiunilor II.1-II.7, respectiv secțiunii II.12 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018. Fișierele se validează și se atașează la un PDF folosind aplicația A4200 pusă la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță.

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Lasă un răspuns

Derulează în sus