Modelul documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

In Monitorul oficial nr. 350/2021 a fost publicat Ordinul nr. 214/2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Acest ordin pune in aplicare art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit caruia in vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de 75%, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.

Potrivit art. 53^1 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, in cazul suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată, salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menținerii stării de asediu sau stării de urgență, după caz.

Acst ordin aproba modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația de 75%.

Modelul documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Lasă un răspuns

Derulează în sus