Zi: 29 aprilie 2021

Declarația 711 de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie

In Monitorul oficial nr. 429/2021 a fost publicat Ordinul nr. 653/2021 pentru aprobarea modelului și a modalității de depunere și gestionare a formularului 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”. Declarația de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020-martie 2021, cheltuieli cu […]

Valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021

In Monitorul oficial nr. 428/2021 a fost publicat Ordinul nr. 449/257/2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2021. Pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, […]

Valoarea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021

In Monitorul oficial nr. 428/2021 a fost publicat Ordinul nr. 450/258/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021. Pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare […]

Procedura referitoare la scăderea din impozitul pe salarii, din TVA sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat

In Monitorul oficial nr. 423/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale, care instituie procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc […]

Derulează în sus