Zi: 4 mai 2021

Noul model al formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

In Monitorul oficial nr. 464/2021 a fost publicat Ordinul nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Acest nou model se va folosi începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iunie 2021. Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri […]

Termenul general de prescripție pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii competentă

In Monitorul oficial nr. 459/2021 a fost publicata Legea nr. 113/2021 pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Potrivit acestei legi în cazul unei erori materiale, de calcul sau al oricărei greșeli de redactare, omisiuni sau mențiuni greșite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare și redactare a […]

Ordinul nr. 3/2021 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit

In Monitorul oficial nr. 452/2021 a fost publicat Ordinul nr. 3/2021 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit.

Declaratia privind beneficiarul real se reintroduce

In Monitorul oficial nr. 446/2021 a fost publicata Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului […]

Completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

In Monitorul oficial nr. 446/2021 a fost publicata Legea nr. 102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Potrivit acestei completari, constituie circumstanță agravantă săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor de către una dintre entitățile raportoare […]

Derulează în sus