Societățile care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei nu mai au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României anunțul prin care se confirmă depunerea situațiilor financiare anuale

Potrivit Legii nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, nu mai este necesara publicarea in Monitorul Oficial a anunțului prin care se confirmă depunerea situatilor financiare.

Aceasta obligatie era prevazuta la art. 185 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, aliniat abrogat in 2020 de Legea nr. 223/2020.

Societățile care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei nu mai au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României anunțul prin care se confirmă depunerea situațiilor financiare anuale

Lasă un răspuns

Derulează în sus