ANAF

Modificarea nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

In Monitorul oficial nr. 377/2021 a fost publicat Ordinul nr. 551/2021 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

ANAF: Stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului

In Monitorul oficial nr. 921/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3632/2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare. Potrivit acestui ordin funcționarii publici cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul structurilor teritoriale din subordinea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili sunt organe […]

Derulează în sus