Audit financiar

Completarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România

In Monitorul oficial nr. 305/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 35/2021 pentru completarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018.

Conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului si metodologia de transmitere a acestora

In Monitorul oficial nr. 271/2021 a fost publicat Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora. Acest ordin aprobă: […]

Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

In Monitorul oficial nr. 270/2021 a fost publicat Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Sub incidența prevederilor acestui regulament intră entitățile raportoare de mai jos: a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine, […]

Organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 17 aprilie 2021, prin vot la distanță

In Monitorul oficial nr. 255/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 29/2021 privind organizarea, convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 17 aprilie 2021, prin vot la distanță. Prin aceasta hotarare se aprobă organizarea și convocarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România (Conferința Camerei) prin vot la […]

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

In Monitorul oficial nr. 240/2021 a fost publicat Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. […]

Amânarea calculării penalităților de întârziere aferente neachitării cotizațiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari

In Monitorul oficial nr. 1020/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 117/2020 privind amânarea calculării penalităților de întârziere aferente neachitării cotizațiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Modificarea normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România

In Monitorul oficial nr. 665/2020 a fost publicat Ordinul nr. 274/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 87/2018, a […]

Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

In Monitorul oficial nr. 606bis/2020 au fost publicate Normele privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari. Acest norme stabilesc condițiile și procedurile privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități de către […]

Normele privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

In Monitorul oficial nr. 606/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 65/2020 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari.

Amânarea organizării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 25 aprilie 2020

In Monitorul oficial nr. 253/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 28/2020 privind amânarea organizării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 25 aprilie 2020. Se aprobă amânarea organizării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România stabilită pentru data de 25 aprilie 2020, ora 09,00, în București, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, la Hotel […]

Derulează în sus