Cod vamal

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA

In Monitorul oficial nr. 1331/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri. În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe […]

Ordonanța de urgență nr. 178/2020 pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

In Monitorul oficial nr. 981/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 178/2020 pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere. Potrivit noii definitii, zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii economici desfășoară activități, iar persoanele, mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri se supun prevederilor legislației vamale unionale […]

Modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

In Monitorul oficial nr. 567/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2056/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.121/2015.

Ordonanța de urgență nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

In Monitorul oficial nr. 500/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României. Aceasta ordonanta abroga articolele 1, 4, 31-37, 39-56, 58-82, 84-93, 95-99, 101-268 și 284 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în contextul în care Comisia Europeană poate identifica în […]

Derulează în sus