Combaterea spalarii banilor

Conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului si metodologia de transmitere a acestora

In Monitorul oficial nr. 271/2021 a fost publicat Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora. Acest ordin aprobă: […]

Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

In Monitorul oficial nr. 270/2021 a fost publicat Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Sub incidența prevederilor acestui regulament intră entitățile raportoare de mai jos: a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine, […]

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

In Monitorul oficial nr. 240/2021 a fost publicat Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. […]

Modelul și conținutul formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” si ale legitimației de control destinate utilizării în activitatea de control a agenților constatatori din cadrul ONPCSB

In Monitorul oficial nr. 57/2021 a fost publicat Ordinul nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora, destinate utilizării în activitatea de control a agenților constatatori din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a […]

Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 230/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. Printre masurile luate prin aceasta ordonanta amintim: 1. Acordarea de garanții de stat de pana la 80% pt. credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru. 2. […]

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

In Monitorul oficial nr. 75/2020 a fost publicat Ordinul nr. 102/2019 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

In Monitorul oficial nr. 991/2019 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Acest regulament stabilește măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul […]

Derulează în sus