Contabilitate institutii publice

Modificarea Codului fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991

In Monitorul oficial nr. 197/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991. Aceasta ordonanta aduce urmatoarele modificari Codului Fiscal: Sunt nedeductibile cheltuielile privind tranzacțiile efectuate cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus […]

Ordinul MF nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020

In Monitorul oficial nr. 31/2021 a fost publicat Ordinul nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Modificarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice

In Monitorul oficial nr. 31/2021 a fost publicat Ordinul nr. 27/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005.

Digitalizarea ANAF: modificarea formularului 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale

In Monitorul oficial nr. 1311/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4136/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Prin acest ordin se introduc posibilitati noi de utilizare a declaratiei electronice 700, astfel ca […]

Măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală

In Monitorul oficial nr. 1005/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 19 lit. b2) și b3) din Legea nr. […]

Plata online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat

In Monitorul oficial nr. 765/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 692/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat. Potrivit acestei hotarari obligațiile de plată către bugetul general consolidat se pot achita prin intermediul ghișeului virtual de plăți, denumit […]

Măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică

In Monitorul oficial nr. 736/2020 a fost publicata Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică. Potrivit acestei legi, de la data 18 august 2020 se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea participațiilor statului la companiile și societățile naționale, la bănci, precum și la orice altă societate la […]

Ordinul nr. 2116/2020 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

In Monitorul oficial nr. 635/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2116/2020 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Ordonanța de urgență nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

In Monitorul oficial nr. 281/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Aceasta ordonanta a fost publicata având în vedere necesitatea de certificare, prin servicii de încredere calificate, a documentelor și actelor generate în cadrul și între instituțiile și autoritățile publice în vederea conducerii, coordonării și […]

Derulează în sus