Deseu

Gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

In Monitorul oficial nr. 762/2020 a fost publicata Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, si intra în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 20.08.2020. Aceasta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opțiunea […]

Ordinul nr. 560/2020 privind modificarea anexelor la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu

In Monitorul oficial nr. 289/2020 a fost publicat Ordinul nr. 560/2020 privind modificarea anexelor la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu. Acest ordin modifica procedura de eliberare a certificatelor de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

Legea nr. 188/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

In Monitorul oficial nr. 865/2019 a fost publicata Legea nr. 188/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. Aceasta lege introduce obligatia de ridicare a deșeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curățarea terenului, precum și eliminarea acestora conform legislației în vigoare.

Derulează în sus