Impozit pe profit

Declarația 711 de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie

In Monitorul oficial nr. 429/2021 a fost publicat Ordinul nr. 653/2021 pentru aprobarea modelului și a modalității de depunere și gestionare a formularului 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”. Declarația de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020-martie 2021, cheltuieli cu […]

Procedura referitoare la scăderea din impozitul pe salarii, din TVA sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat

In Monitorul oficial nr. 423/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale, care instituie procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc […]

Indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual

In Monitorul oficial nr. 258/2021 a fost publicat Ordinul nr. 267/2021 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual. Pentru anul fiscal 2021, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,4%. Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și […]

Momentul de la care se calculează termenul de prescripție pentru obligații fiscale principale/accesorii, aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar conform vechiului Cod de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 1257/2020 a fost publicata Decizia nr. 21/2020 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov cu privire la următoarea problemă de drept: „Care este momentul de la care se calculează termenul de prescripție pentru obligații fiscale principale/accesorii, aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar?”. Potrivit acestei decizii, […]

Noul model al declarației 101 privind impozitul pe profit

In Monitorul oficial nr. 1246/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4072/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”. Acest ordin introduce noul model al declarației 101 privind impozitul pe profit care se va utiliza […]

Codul Fiscal: Scutiri de impozit pentru susținerea învățământului profesional- dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor

In Monitorul oficial nr. 1112/2020 a fost publicata Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prin aceasta lege se introduce scutirea de impozit a profitului reinvestit în susținerea învățământului profesional- dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor. Va readucem aminte ca pana acum era scutit […]

Rectificarea privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020

In Monitorul oficial nr. 861/2020 a fost publicata Rectificarea privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020. Ordonanța de urgență nr. 153/2020 se refera la instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii.

Măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii

In Monitorul oficial nr. 817/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative. Aceasta ordonanta a fost publicata pentru a stimula asigurarea de resurse financiare suplimentare contribuabililor plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau […]

Derulează în sus