Sanatate

Eliberarea concediilor medicale de către medicii de familie pentru persoanele pentru care s-a dispus măsura izolării/carantinei

In Monitorul oficial nr. 1185/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 209/2020 privind modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului […]

Investigațiile paraclinice se vor putea efectua indiferent de casa de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care a eliberat biletul de trimitere

In Monitorul oficial nr. 1140/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 1007/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019. Astfel, […]

Reglementarea telemedicinei

In Monitorul oficial nr. 1108/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Prin aceasta ordonanta de urgenta se reglementeaza telemedicina, prin care se intelege totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanță, fără prezența fizică simultană a personalului medical și a pacientului, pentru stabilirea […]

Măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic si privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

In Monitorul oficial nr. 982/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru […]

Legea nr. 210/2020 pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

In Monitorul oficial nr. 884/2020 a fost publicata Legea nr. 210/2020 pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

Modificarea Normelor de aplicare a OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

In Monitorul oficial nr. 865/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1602/946/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017. Prin acest ordin […]

Legea nr. 205/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

In Monitorul oficial nr. 858/2020 a fost publicata Legea nr. 205/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Dintre modificarile aduse, in aceasta noua modificare este precizat ca exercitarea funcției de manager de spital, persoană fizică este incompatibila cu funcția de membru în organele de conducere, administrare și control ale […]

Noul modelul unic al certificatului de concediu medical

In Monitorul oficial nr. 820/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu […]

Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor, precum și în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor In Monitorul oficial nr. 802/2020 a fost […]

Ordonanța de urgență nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

In Monitorul oficial nr. 776/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul […]

Derulează în sus