Zilier

Modificarea legii zilierilor

In Monitorul oficial nr. 1041/2020 a fost publicata Legea nr. 242/2020 pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Prin aceasta lege se introduc si unitățile administrativ-teritoriale in categoria beneficiarilor de lucrări care pot fi efectuate de zilieri.

Procedura de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

In Monitorul oficial nr. 794/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței […]

Metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta

In Monitorul oficial nr. 651/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1140/2020 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta. Au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor, denumit în continuare Registrul, beneficiarii de lucrări (persoana […]

Derulează în sus