Modificare Codul muncii

In Monitorul oficial nr. 501/2021 a fost publicata Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Potrivit acestei legi, in cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze […]

Regimul biletelor de acces la evenimentele sau festivalurile reprogramate în contextul crizei provocate de COVID-19

In Monitorul oficial nr. 495/2021 a fost publicata Legea nr. 131/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19. Aceasta lege aduce modificari la regimul biletelor de acces la evenimentele sau […]

Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021

In Monitorul oficial nr. 488/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit acestei hotarari, incepând cu data de 13 mai 2021 se […]

Cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

In Monitorul oficial nr. 484/2021 a fost republicata Hotărârea nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Prevederile acestei hotărâri au ca obiect de reglementare protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, inclusiv prevenirea […]

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR şi ASPAAS

In Monitorul oficial nr. 481/2021 a fost publicata Hotărârea nr. 21/123/2021 privind completarea Codului etic național al profesioniștilor contabili, ediția a V-a. Publicația poate fi accesată gratuit aici: https://www.codetic-standardeinternationale.ro/codul-etic-international/.

Modificarea Codului de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 476/2021 a fost publicata Legea nr. 123/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală si Legea nr. 127/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Prin Legea nr. 123/2021 […]

Utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă

In Monitorul oficial nr. 474/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative, in vigoare de la […]

Eliminarea fisei postului si a regulamentului intern pentru microintreprinderi

In Monitorul oficial nr. 474/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Potrivit acestei ordonante se elimina fișa postului pentru salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, pentru […]

Noul plafon de garantare a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare

In Monitorul oficial nr. 467/2021 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Potrivit acestei ordonante, suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăși cuantumul a 4 salarii medii brute pe economie pentru fiecare […]

Noul model al formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

In Monitorul oficial nr. 464/2021 a fost publicat Ordinul nr. 632/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Acest nou model se va folosi începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iunie 2021. Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri […]

Derulează în sus