ajutor financiar

Criteriile de stabilire a beneficiarilor notari, avocati si executori judecatoresti, prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 296/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. Potrivit acestei hotarari pe durata stării de urgență beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități […]

Normelor metodologice de aplicare a Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -IMM INVEST ROMÂNIA

In Monitorul oficial nr. 296/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -IMM INVEST ROMÂNIA. Aceste norme metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de […]

Modificarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

In Monitorul oficial nr. 283/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate […]

Ajutorul financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

In Monitorul oficial nr. 271/2020 a fost publicata Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, prevăzut de aceasta lege, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri […]

Derulează în sus