declaratia 100

Modificarea anexei formularului 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

In Monitorul oficial nr. 651/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3011/2020 privind modificarea anexei nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor […]

Modificarea declaratiilor 100 si 710

In Monitorul oficial nr. 325/2020 a fost publicat Ordinul nr. 935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Acest ordin introduce posibilitatea contribuabililor care îndeplinesc condiția prevăzută […]

Derulează în sus