finantare

Normelor metodologice de aplicare a Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -IMM INVEST ROMÂNIA

In Monitorul oficial nr. 296/2020 a fost publicata Hotărârea nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -IMM INVEST ROMÂNIA. Aceste norme metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de […]

Modificarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

In Monitorul oficial nr. 283/2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate […]

Derulează în sus