salariat

Modificarea procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj

In Monitorul oficial nr. 266/2020 a fost publicat Ordinul nr. 342/2020 privind modificarea și completarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002.

Acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

In Monitorul oficial nr. 209/2020 a fost publicata Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Prevederile acestei legi se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat. Potrivit acestei legi se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația […]

Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

In Monitorul oficial nr. 1010/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, se stabilește […]

Derulează în sus