stampila

Ordinul nr. 3774/2019 privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea și aplicarea ștampilei pe documentele depuse de instituțiile publice la Trezoreria Statului

In Monitorul oficial nr. 1031/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3774/2019 privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea și aplicarea ștampilei pe documentele depuse de instituțiile publice la Trezoreria Statului, care a intrat in vigoare la 24 decembrie 2019. Persoanele autorizate din cadrul instituțiilor publice care potrivit prevederilor legale în vigoare au obligația semnării olografe […]

Derulează în sus